Protezy na implantach

Czy proteza oparta na implantach staje się bezużyteczna w miarę utraty pozostałych zębów?
Nie - protezy takie możemy rozbudowywać, zmieniać ich budowę lub wymieniać na uzupełnienia stałe, nawet po wielu latach. Implanty mają budowę modułową - można je łączyć, ten sam implant może służyć do osadzenia korony, mostu lub protezy. Wszystko zależy od budowy anatomicznej pacjenta.

Użytkuję już całkowitą protezę? Czy w razie wszczepienia implantów muszę wykonać nową?
Niekoniecznie. Jeżeli obecne proteza jest optymalna pod względem estetyki i poprawnie wykonana jest szansa, że po modyfikacji (umieszczeniu w niej zaczepów do implantów) będzie mogła być dalej z powodzeniem użytkowana.

Co się stanie w razie utraty jednego z naturalnych  zębów filarowych?
Najczęściej zostaje on zastąpiony implantem a miejsce w protezie nowym zębem. Po okresie integracji nowy implant zostaję włączony do pełnej funkcji utrzymującej protezę.

Czy muszę wyjmować protezę osadzoną na implantach na noc?
Najczęściej nie ma takiej potrzeby. Protezy są mocno osadzone i nie ma niebezpieczeństwa ich obluzowania, zachłyśniecia itp. W pewnych wypadkach jednak wskazane jest wyjęcie protezy na czas nocy dla odpoczynku tkanek miękkich ( dziąseł). Szczegółowych informacji udziela lekarz - implantoprotetyk.