Regeneracja kości

Kiedy i dlaczego potrzebna jest regeneracja kości?
Kiedy kości szczęk nie są obciążone siłami żucia  powodu braku zębów - zaczynają zanikać. Jest to proces analogiczny do zaniku nie używanych mięśni. Również procesy zapalne toczące się w kości powodują jej zanik, np.; różnego rodzaju periodontopatie, popularnie zwane paradontozą.

Kiedy ilość kości jest niewystarczająca (zbyt niska, zbyt cienka), wtedy polecamy procedury regeneracji kości. Polegają one na stymulacji kości do wzrostu za pomocą specjalnych preparatów kościozastępczych umieszczanych w ubytku kostnym przykrytych membraną zabezpieczającą. To powoduje migrację komórek kościotwórczych i naczyń krwionośnych a następnie tworzenie nowej kości w miejscu zabiegu.

Procedury regeneracji kości mogą być przeprowadzane jednocześnie z implantacją (w przypadku stosunkowo niewielkich braków) lub poprzedzać właściwy zabieg implantologiczny (duże zaniki). W ostatnim przypadku należy odczekać na pełną odbudowę kości 6-9 miesięcy przed wprowadzeniem implantów. 

W przypadku tylnego obszaru szczęki często konieczny jest zabieg podniesienia dna zatoki-sinus lift