Natychmiastowa odbudowa zęba

Jest możliwa, jeśli tylko pozwalają na to warunki anatomiczne pacjenta. W najprostszym przypadku implantolog umieszcza implant w miejscu brakującego zęba i zakłada  tymczasową koronę na tej samej wizycie. 

Pacjent wychodzi z gabinetu z zębem!

Jeżeli implant zęba musi być schowany głęboko w dziąśle i nie ma technicznej możliwości osadzenia na nim korony tymczasowej, wtedy  stosowana jest tzw. technika Maryland (rys.1 i 2), która pozwala pacjentowi funkcjonować już kilka dni po zabiegu ( ząb tymczasowy jest trwale przyklejony do zębów sąsiednich ) do czasu osadzenia korony ostatecznej

rys.1 implant_inside.jpg

rys.2 implant_z_maryland.jpg

 

Po wygojeniu dziąsła zakładany jest łącznik tzw. abutment.

implant_abutment.jpg

A następnie korona porcelanowa.

 korona_implant.jpg

 

Natomiast w skomplikowanych przypadkach musimy uciec się do pomocy technik GBR (ponieważ pusty zębodół po świeżo usuniętym zębie jest często większy niż średnica umieszczanego implantu) oraz GTR - dla zapewnienia optymalnej estetyki.