Sinus lift - podniesienie dna zatoki

Wskazania
-zabieg ten znacznie poszerza możliwości zastosowania implantów u pacjentów z niewystarczającą ilością kości w odcinkach bocznych szczęki (bardzo częsta sytuacja).Pozwala uniknąć noszenia protez ruchomych-"wyjmowanych". Zregenerowana kość jest doskonałym "podparciem" dla implantów co umożliwia zastosowanie naturalnie wyglądających koron i mostów.Pacjent ma wrażenie "własnych" zębów.

Przebieg leczenia-(wersja 3 etapowa)
Okres całkowitej regeneracji kości po zabiegu podniesienia dna zatoki to 6-9 miesięcy (dla pacjenta przebiega niezauważalnie). Po tym czasie  następuje implantacja.
Po okresie 3-6 miesięcy od implantacji następuje osadzenie pracy protetycznej (korony, mosty, protezy).

Przebieg leczenia-(wersja 2 etapowa)

Jeżeli warunki anatomiczne (grubość dna zatoki ) na to pozwalają - zabieg implantacji przeprowadzany jest jednocześnie z regeneracją kości.W takim wypadku po okresie gojenia (6-9 misięcy) następuje osadzenie pracy protetycznej.To pozwala zaoszczędzić 3-6 miesięcy czasu.

Diagnostyka
Przed przeprowadzeniem zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej rutynowo wykonywana jest tomografia komputerowa, która pozwala zapoznać się ze dokladnie z anatomią zatoki szczękowej.Dzięki temu możemy określić stopień trudności zabiegu, wykluczyć ewentualny stan zapalny oraz zdecydować czy możliwa będzie natychmiastowa implantacja.

 

Zabieg chirurgiczny sinus lift
Opis - zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym i całkowicie BEZBOLESNY.

zatoki01.jpg

1. Utworzenie "okienka" dostępowego
- umożliwia dostęp do zatoki szczękowej.

zatoki02.jpg

2. Uniesienie błony śluzowej wyścielającej zatokę 
- wytwarza przestrzeń dla przyszłej / zregenerowanej kości.

zatoki03.jpg

3. Wypełnienie uzyskanej przestrzeni materiałem kościozastępczym
- aplikacja materiału kościotwórczego (w miejscu którego po 9-12 miesiącach powstanie kość) w zatoce.

zatoki04.jpg

4. Zamknięcie
- szczelne zamknięcie okienka dostępowego membraną zaporową oraz zaszycie błony śluzowej.

zatoki05.jpg

5. Implantacja
- jeżeli warunki anatomiczne na to pozwalają - możliwe jest wprowadzenie implantów już w czasie zabiegu, co skraca okres całego leczenia.

Po zabiegu
Po zabiegu następuje okres gojenia.Pierwsza faza to 2-3 dni kiedy występuje obrzęk i lekka bolesność.Pacjent jest zaopatrzony w odpowiednie leki przeciwbólowe, płukanki antybakteryjne- zalecany wypoczynek (bez wysilku fizycznego) i półpłynna, chłodna dieta.Następny etap to ok. 10 dni-znika obrzęk, zdejmowane są szwy,pacjent zaczyna normalnie funkcjonować, dieta w dalszym ciągu miękka.

Przeciwskazania
Ciężkie choroby układowe, nieustabilizowane nadciśnienie lub cukrzyca, radioterapia, ciężkie warunki anatomiczne.
Wszystkie uwarunkowania, metoda leczenia, rokowanie omawiane są szczegółowo na wizycie konsultacyjnej z lekarzem implanologiem po dokładnym zbadaniu pacjenta.