Regeneracja tkanek miękkich

W wyniku braku zęba (lub zębów ) następuje zanik tkanek okołozębowych- nie tylko kości ale i dziąseł . Jest on (zanik ) tym większy im więcej czasu upłynęło od utraty zęba. Tak więc umieszczając w miejscu brakującego zęba implant musimy odbudować również tkanki miękkie (dziąsła ) , które go kiedyś otaczały. Używamy do tego zaawansowanych technik mikrochirurgicznych (np.; przeszczepów dziąsła ). Poszczególne etapy leczenia mogą trwać od 3 do 12 miesięcy w zależności od stopnia zaniku dziąsła . Cały ten proces nazywamy soft tissue management.